Back to All Events

China Tour 2016


11/02/16     Zhengzhou: Henan Art Center

11/04/16     Handan: Handan Grand Theater

11/06/16     Chongqing: Shi Guangnan Theater

11/08/16     Taiyuan: Shanxi Grand Theater

11/10/16     Xincheng: Wulan Theater

11/12/16     Dailan: Dailan Developing Zone Theater

11/13/16     Shenyang: Shengjing

11/15/16     Qingdao: Qingdao Theater

11/15/16     Qingdao: Qingdao Theater

11/16/16     Weifang: Weifang Theater

11/17/16     Yantai: Yantai Theater

11/19/16     Changzhou: Changzhou Theater

11/20/16     Changshou: Changshou Theater